CALL: +91 9949712255, 0866 2527558 EMAIL: info@usharama.in

Intone Networks Campus Placement Drive 2016

Intone Networks Selected Students

13 students are selected in Intone Networks Campus Placement Drive 2016

S.No. Name of the Student
1 Bandi Dheeraj Chowdary
2 Prasanth Janapati
3 Varada Udayasandhya
4 Annapaneni Lavanya
5 D.Swetha
6 Rajan Naga Keerthana
7 Shaik Arshia Afrouz
8 G.H.S.K.Sandeep
9 Aishwarya Ponnamudi
10 Harita kanuri
11 S.Hima Varsha
12 M.Usha Deepthi
13 Mounika.CH